Her finner du komplett oversikt over våre reisebetingelser.

Oppdatert april 2019

Husk egne bestillings- og avbestillingsbetingelser gjelder for grupper, næringslivskunder og for dere som kjøper pakker med flyreise. Disse står lengre ned på denne siden.

Etter mer enn 12 år i bransjen forsøker å etterleve en folkelig og positiv profil og ved behov for endring eller avbestilling har vi minimalt med ventetid på telefon og epost. Ring oss
derfor om noe oppstår og la oss diskutere situasjonen.
Om vi ikke leverer, en av våre underleverandører svikter eller du ikke får kommet, ja så har vi godt rykte på oss for å være rause og imøtekommende. La oss prate om det og finne en
god løsning for alle parter.

Vi råder deg til tegne en god reiseforsikring som sikrer dine utlegg og vi vil når som helst, i kraft av å være RGF registert norsk reisebyrå, utstede erklæringer for utlegg
som du måtte ha som følge av avbestilling.

Bare husk å ta med pass, penger samt å printe ut alle reisedokumenter (vouchere) samt notere ned våre telefon/kontaktinfo før du reiser - slik at du kan melde på oss om det er noen
endringer underveis - så går nok dette veldig bra!


Lov om pakkereiser
Våre reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av
kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester
må rettes direkte til leverandøren av disse.

Reisebetingelser.

1. Bestilling og bekreftelse
Agency AS forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene fra tid til annen. En bestilling foretatt av en gjest er bindende både for servicetilbyder og gjesten når bestillingen bekreftes av Agency AS skriftlig via e post. Dersom bestillingen skjer ved en representant for gjesten, må budapest.no få oppgitt i hvilken utstrekning denne representant/bestiller er ansvarlig for de forpliktelser som er inngått overfor tredjepart. (Hotell, taxiselskap eller andre servicetilbydere.) Du bekrefter herved at du er over 18 år gammel. Alle reservasjoner er personlige og kan ikke videreselges, overdras eller på annen måte gis videre til tredjepart.. Det utstedes elektroniske vouchere for hver tjeneste som bestilles, og det er de reisens ansvar å printe og medbringe disse. Bestillingsbetingelser for tilrettelagte tjenester via Agency AS:


2. Ankomst og avreise

Hvis man ikke er enige om noe annet, står rommet til gjestens disposisjon fra kl.15.00 anskomstdagen. Utsjekking finner sted senest kl.11.00 avreisedagen. Ved ankomsten må gjesten gi de personlige opplysninger som er foreskrevet i lokal lov og forskrift, eller av andre grunner er nødvendig for hotellets virksomhet.


3. Avbestilling og uteblivelse (No show)

En avtale om reservasjon av tilrettelagte tjenester er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Alle tilrettelagte tjenester kan avbestilles av begge parter inntil 21 dager med fullrefusjon av innbetalt beløp, unntatt eventuelle servicegebyr. Når man har passert 21 dager betaler gjestene normalt 100% av alle tjenester. All avbestilling eller endring skjer skriftlig via epost refusjon "snabelA" budapest.no. Vi utsteder gjerne en erklæring på dine utlegg som du kan ta opp mot din reiseforsikring - da "last minute" endringer ofte skyldes sykdom eller årsaker hvor din reiseforsikring vil gi refusjon. nb! Egne betingelser gjelder ved bestillinger som inkluderer flybilletter, pakkereiser eller gruppereiser. Se egen seksjon under om dette.

Om dokumentere avbestillingskostander påløper som underleverandør krever feks pga sesong eller "ferskvare" som billetter til fly, konserter eller kulturarrangement - er den reisende ansvarlig for å dekke mellomværende.

Tap / refusjon ved pakkereise:
Depositum tapes i sin helhet om du avbestiller etter din skriftlig epost-bestilling til oss. Normalt vil du da ha en tid frem til reisestart på å betale resterende beløp. Endelig dato her vil avhenge av flyselskap og
billetttype. Etter at siste faktura/beløp er betalt vil man normalt IKKE kunne forvente refusjon. Dette er bransjestandard og likt for alle reisebyrå.

Vi råder deg til tegne en god reiseforsikring som sikrer dine utlegg og vi vil når som helst, i kraft av å være RGF registert norsk reisebyrå, utstede erklæringer for utlegg som du måtte ha som følge av avbestilling.


4. Feil
Ved feil i bestillingen skal dette påpekes før betaling. Ved gjennomføringen av betalingen bekrefter du samtidig at du godtar våre betingelser for bestillingen, samt at de oppgitte opplysningene er korrekte.


5. Kontaktinfo

Har du spørsmål om kjøpt produkt, kontakt oss. Alle klager med økonomisk motiv rettes til Agency AS, sentrumsgården 7240 Hitra Norge eller via e post rkarlsen ”a” budapet.no Vi tilstreber alltid å ha fornøyde reisende, og imøteser alle tilbakemeldinger på hvordan vi kan bli bedre til info ”a” budapet.no


6. Agency AS’s generelle ansvar.

Vi har gjort vårt ytterste for at innholdet på våre hjemmesider og produkt tilbud er korrekt. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten varsel. Innholdet på sidene er trykket i god tro, og du anerkjenner at Agency AS ikke kan kontrollere riktigheten i all informasjon fra underleverandører. Agency AS ikke ansvarlig for forsinkelser eller svikt i utførelsen av våre forpliktelser når disse direkte eller indirekte skyldes begivenheter som rimeligvis er utenfor vår kontroll. Uten å begrense ovenfor nevntes dekning skal det følgende betraktes som slike begivenheter: Naturkatastrofer, utbrudd av uroligheter, opptøyer, terrorisme, revolusjoner, handlinger av regjeringer eller myndigheter (inklusive, men ikke begrenset til nektelse eller inndragelse av samtykke eller tillatelse), tredjeparts service og kvalitetsnivå, brann, oversvømmelse, lynnedslag, eksplosjon, tåke eller dårlig vær, brudd eller sammenbrudd av energi- eller vannforsyning (inklusive, men ikke begrenset til elektrisitet, gass, vann, og telekommunikasjon), renovering utført av hotellet eller veinett, streiker, lockouts eller blokkader og boikott. Pass, visum og medisinske krav til deg og dine medreisende er ditt eget ansvar. Vi anbefaler på det sterkeste at du/dere tegner en avbestillings- og reiseforsikring.


7. Agency AS’s økonomiske ansvar.
Økonomisk ansvar over for kunder er begrenset til det høyeste av følgende a) HUF150 000 ELLER b) to ganger verdien av reservasjonen foretatt hos budapest.no. Alle servicetilbydere har til tider kampanjepriser som kan være lavere enn Agency AS pris av ulike årsaker. Agency AS er ikke ansvarlig for erstatning ved slike kampanjetilbud.


8. Merk følgende

- Tips (hotell, aktiviteter eller restauranter) er ikke inkludert.

- For transport fra flyplass, togstasjon eller havn er det ditt ansvar å vente på sjåfør eller representant på det stedet som er angitt på din voucher.

- Hvis du ikke kan finne sjåføren din eller representanten til avtalt tidspunkt, er det ditt ansvar å ringe det telefonnummeret som er angitt på voucheren før du arrangerer annen transport.Vi refunderer ikke egen booket transfer hvor vi ikke er kontaktet i forkant.

- For transport fra ditt innkvarteringssted må du møte opp på avtalte oppsamlingsstedet, som er angitt på voucheren din, minst 5 minutter før avtalt avgangstid.

- For transport med sjåfør som snakker det lokale språket, vil denne ikke hjelpe til med innsjekking på hotellet eller flyplassen med mindre dette er angitt som en del av tjenesten. - Når du angir hvilken tjeneste du ønsker å bestille, er det ditt ansvar å sørge for at den informasjonen du gir oss er korrekt.

-Når du mottar bestilt tjeneste er det ditt ansvar å påse at utført tjeneste er iht bestilling.

- Reisetiden for all transport er angitt som gjennomsnittelig tid under normale forhold. Vi påtar oss intet ansvar dersom du ikke rekker eventuell reise videre med fly, tog eller annen transport pga. overskridelser av angitt reisetid. Vit at våre underleverandører som regel beregner mer enn normalt med tid, at at man som regel har 50 – 1,5 times ventetid på flyplassen.
- Om du ikke er fornøyd med noen av tjenestene som er tilrettelagt av Agency AS gi oss tilbakemelding på dette ved første anledning. Ved klage, skade, forledelse eller annen misnøye er ikke Budapest.no økonomisk ansvarlig med mindre partene enes om dette. Vi tilstreber alltid å ha fornøyde reisende og ønsker din tilbakemelding på områder våre anbefalte tilbydere kan bli bedre. Send en e post til info "a" budapest.no


Reisebetingelser for gruppe, næringslivskunder og pakkereiser med fly.


1. Bestilling og bekreftelse
Agnecy AS / Budapest Agency forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene fra tid til annen. Du bekrefter herved at du er over 18 år gammel.

Alle reservasjoner er personlige og kan ikke videreselges, overdras eller på annen måte gis videre til tredjepart uten særskilt avtale om dette.
Bestilling skal skje skriftlig, og regnes som bindende etter at tilbud er bekreftet av kunden via e post .Særlige helseforhold som krever dertil
egnede rom, diett eller medisinskutstyr skal opplyses om ved bestilling, om ikke kan vi ikke garantere at vi og våre underleverandører kan
imøtekomme dine ønsker.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, innkreves et depositum på 30% av det totalgrunntilbudet ved akseptert bekreftelse av bestillingen.Restbeløp med
evt tilleggsbestillinger skal være betalt iht faktura/avtale, normalt 45 dager før reisearrangementet starter.

Om depositum er lavere enn selveavbestillingskostanden og Agency As kan dokumentere dette - er den reisende ansvarlig for å dekke mellomværende.
Faktura utstedes og faktureres av Agency AS som er medlem i RGF. Ved manglende betaling iht forfall forbeholder vi oss rett til å redusere tildelt kapasitet, evt.
kansellere kontrakten uten kostnad for Agency AS.
Merk at pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder.


For pakke reiser med fly er flyselskapenes betingelser tilhver til gjeldene og i de fleste tilfeller må man betale 100% av reisen ved bestilling,
dette er bransjestandard og noe som gjelder alle reisebyrå. For deg som kunde betyr dette at du betaler alt ved bestilling.


2. Navneliste
Fullstendig navneliste med passasjerens for – og etternavn, nasjonalitet,fødselsår og kjønn skal være mottatt av arrangøren senest 45 dager før avreise
eller ved bestilling om dette kreves.
Om man medbringer reiseleder, skal navn avmerkes tydelig på navnelisten. Ved manglende navnerapportering eller mangelfull påmelding forbeholder vi oss rett til å redusere tildelt kapasitet, evt. kansellere kontrakten uten kostnad for Agency As.


3. Ankomst og avreise
Hvis man ikke er enige om noe annet, står rommet til gjestens disposisjon fra kl.15.00 ankomstdagen. Utsjekking finner sted senest kl.11.00
avreisedagen.
Ved ankomsten må gjesten gi de personlige opplysninger som er foreskrevet i lokal lov og forskrift, eller av andre grunner er nødvendig for hotellets virksomhet.


3. Avbestilling og uteblivelse
En avtale om reservasjon av tilrettelagte tjenester er bindende for begge parter. Som avbestillingstidspunkt gjelder den dato arrangøren har mottatt skriftlig avbestilling.
Flyselskapene har innført restriksjoner på muligheter for endringer og kanselleringer av bestilte seter på en del av sine avganger.

Betingelsene er avhengige av valgt flyrute. Merk at det ved flyreiser er særlige regler som gjelder, og at de fleste billetter ikke kan avbestilles etter bestilling.
Dersom endring/kansellering av bekreftet flyreise medfører gebyrer fra flyselskapene, belastes den reisende tilsvarende.
Dersom deltakeren uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende billetter, pass eller andre dokumenter, vil vi som arrangør beregne reisens fulle pris.


Om ikke annet avtales skal følgende legges til grunn for gruppearrangement:
- Avbestilling uten kostand (utover depositum) senest 90 dager før ankomst.
- Endring/justering av antall med inntil 10% inntil 45 dager før ankomst.
- Ved avbestilling/reduksjon av gruppen senere enn 45 dager før avreise,
eller ved ikke oppmøte (no-show) belastes bestiller 100% av avtalt pris per
person.

Vi gjør oppmerksom på at avbestilling som følge av frykt for tåke, epidemi eller sykdom kun antas som gyldig avbestillingsgrunn ved nasjonale og internasjonale
beredskaps situasjoner hvor reise er særskilt frarådet.


4. Feil
Ved feil i bestillingen skal dette påpekes før betaling.
Ved gjennomføringen av betalingen bekrefter du samtidig at du godtar våre
betingelser for bestillingen, samt at de oppgitte opplysningene er korrekte.


5. Budapest.no’s/Agency AS generelle ansvar.
Vi har gjort vårt ytterste for at innholdet på våre hjemmesider er korrekt. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten varsel. Innholdet på
sidene er trykket i god tro, og du anerkjenner at Budapest.no ikke kan kontrollere riktigheten i all informasjon fra underleverandører.
Budapest.no er ikke ansvarlig for forsinkelser eller svikt i utførelsen av våre forpliktelser når disse direkte eller indirekte skyldes begivenheter
som rimeligvis er utenfor vår kontroll.

Uten å begrense ovenfor nevntes dekning skal det følgende betraktes som slike begivenheter: Naturkatastrofer, utbrudd av uroligheter,
opptøyer, terrorisme, revolusjoner, handlinger av regjeringer eller myndigheter (inklusive, men ikke begrenset til nektelse eller inndragelse
av samtykke eller tillatelse), tredjeparts service og kvalitetsnivå, brann, oversvømmelse, lynnedslag, eksplosjon, tåke, aske eller dårlig vær,
brudd eller sammenbrudd av energi- eller vannforsyning (inklusive, men ikke begrenset til elektrisitet, gass, vann, og telekommunikasjon),
renovering utført av hotellet eller veinett, streiker, lockouts eller blokkader og boikott.

Pass, visum og medisinske krav til deg og dine medreisende er ditt eget ansvar. Vi anbefaler at man tegner en avbestillings- og reiseforsikring.
Servicetilbydere kan til tider kampanjepriser som kan være lavere enn Budapest.no’s pris av ulike årsaker. Budapest.no er ikke ansvarlig for
erstatning ved slike kampanjetilbud.

Særskilt om ansvar ved salg av pakkereiser til næringslivskunder.
Våre reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser
gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet
eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester må rettes direkte til leverandøren av disse.6. Overdragelse
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen.
Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen10 dager før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører
han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse.
Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører hvor endring kan være vanskelig. Ved navneendring etter at billetter påløper et endringsgebyr
på kr 1000,- eller tilsvarende utlegg pålagt Agency AS av underleverandør. Alle kostander blir avklart med kunden før de påløper.


7. Avbrytelser og endringer
Arrangøren er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser utover den refusjon som kan oppnås av
andre ansvarlige.
Vi er heller ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som arrangøren ikke er herre over, og som ikke kunne vært forutsett
da bestillingen ble bindende. Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som reisegodsreisesyke, ulykke-, ansvarsforsikring og lignende.


8. Billetter
Faktura og billetter sendes normalt per e-post til oppgitt kontaktperson hos bestiller. Unntak gjelder ved billettløse flyreiser, hvor gyldig legitimasjon som
pass benyttes.


9. Klager
Hvis det foreligger mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren skriftlig beskjed så fort som mulig via
vakttelefon og/eller epost.

Klage i forbindelse med overnattingssteder, maten eller noen andre tjenester m.a. må straks tas opp direkte med hotellet, skipet eller lignende.
I alle tilfeller må klager være fremsatt skriftlig senest 8 dager etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.


Om du IKKE tar kontakt med oss under situasjonen hvor det er grunn til å anse at vår vakttelefon eller tilstedeværelse kan løse en erstatningssituasjon,
er vi ikke forpliktet til å utbetale kompensasjon.


10. Forbehold og feil og endringer
Vi tar forbehold om endringer i priser og avgifter.11. Ansvarlig reisearrangør
Agency AS
Sentrumsgården
7240 Hitra
info@budapest.no


Vi er medlem av RGF - REISEGARANTIFONDET - for merkevarene Agency AS / Ungarn.no / Balaton.no Budapest.no / Balaton.dk / Budapest.dk / Balaton.nu / Budapest.nu / gonow.no


GALLERI - UTVALGTE BILDER AV Reisebetingelser