• synslaser

Synslaser metoder

Focus Medical med over 15 års erfaring og over 25000 synslaserbehandlinger tilbyr naturligvis markedets mest oppdaterte metoder.

De har den største og mest annerkjente synslaser klinikken i Ungarn, og her følger et kort sammendrag av de mest brukte synskorrigerings metodene som man tilbyr.

Du kan lese utfyllende informasjon om alle teknologien i informasjonsbrosjyren som du kan laste ned her!

PRK / CPRK / OVERFLATEBEHANDLING
Photorefractive keratectomy (PRK) er en metode hvor en excimerlaser blir brukt direkte på hornhinnen.Første fjernes det ytre laget av hornhinnen, før en laser permanent fjerner en liten del av vevet på midten av hornhinnen.
PRK er særlig anbefalt for de som har tynne hornhinner.Focus Medical tilbyr med og uten induviduell tilpassninger, såkalt Customised PRK med wavefront teknologien.
PRK koster fra NOK 6600 hos Focus Medical.


IntraLASIK/ FEMTOSECOND
IntraLASIK prosedyren, også kalt Femtosecond, er for skjelling fra overnevnte ved at hornhinnen kuttes ved hjelp av en liten maskin / et mekanisk apparat kalt mikcrokeratome, istedenfor av en laser styrt av en kirurg.
Denne unike teknologien gjør det mulig å gi alle kunder individuelt tilpassede operasjoner. Kutt beregnes og planlegges av en datamaskin og utføres med en tusenedels milimeter presisjon. IntraLASIK kombinerer fordelene ved PRK og LASIK uten noen av ulempene disse medfører. Dette er dermed en smerte- og komplikasjonsfri prosedyre og den mest populære synslaser behandlingen.
Intra/Femtolasik koster NOK 12800 hos Focus Medical.


LBV - LASER BLENDED VISION
Denne banebrytende behandlingen kombinerer det beste innenfor laserteknologisk utvikling. Først introdusert i denne sentral Europa av Focus Medical, løser dette synsprobleme som oppstår for de over 45, hvor man må ha ett sett briller for avislesning og ett sett for bilkjøring.
-LBV gjør deg over 50 år komplett brillefri, hvor man behandler på samme bekvemme måte som ved Intra/Femtolasik; Smerte- og komplikasjonsfritt.
Som et alternativ til mer komplekse behandlinger vil denne behandlingen alså umiddelbart gi et brillefritt liv, uten større inngrep i øyet, som feks RLE.
Du slipper altså flere runder med behandling og sykemelding, de fleste som utfører denne behandlingen har brillefritt syn (på lang og kort avstand) etter 2 dager.
Denne behandlingen er for deg over 45 år. Ta kontakt for informasjon eller last ned informasjon her!
LBV koster fra NOK 15500 hos Focus Medical.


RLE - Refractive Lens Extraction
Dette har frem til nå vært det naturlige valget for de over 45 som ønsker å korrigere alderslangsynhet.Dette er en gjennomprøvd og populær operasjon, hvor man i korte trekk ersatter øyets linse med en plastlinse. Dette inngrepet utføres på et øye av gangen, og er som antydet en operasjon som krever mer enn en standard laserbehandlinger.
Derfor blir enhver RLE behandling tilpasset pasientens behov, hvor ansvarlig øyelege etter grundig førkontroll kommer med anbefaling om man skal ha såkalt "multfokale linser" (linser med flere fokus - man ser godt på lang - kort avstand) eller "monofokale linser" (linser med fokus på én avstand)
Det er forventet at LBV (pkt over) vil erstatte RLE for veldig mange ettersom dette er et mindre kompleks behandling. Denne behandlingen er for deg over 45 år. Ta kontakt for informasjon.
RLE koster fra NOK 18000 hos Focus Medical.

Læs kommentarer