• synslaser
  • Focus Medical

Prisoversikt synslaser

Her har du prisen som du faktisk betaler: – blottet for «supertilbud» og andre forstyrrende «gratis tjenester» som du til syvende og sist allikevel betaler for. – Naturligvis er alle før og ettersjekker samt medisiner/øyedråper inkludert.

  Pris for 2 øyne
PRK 252000 HUF ~ 6 635 NOK
PRK (inkludert individuell skreddersøm*) 278000 HUF ~ 7 391 NOK
Intra/Femtolasik (inkludert individuell skreddersøm*) 490000 HUF ~ 12 897 NOK
LBV (Laser Blended Vison**) 594000 HUF ~ 15 639 NOK
RLE (multifokale linser***) 706000 HUF ~ 17 940 NOK

 

Prisen er oppgitt for begge øyne og gjelder i ungarsk forint (HUF). Norske anslag er basert på valutakurser av 01.05.2012. Alle mennesker er ulike og det samme gjelder dine øyne, små variasjoner i pris kan derfor forekomme om man skreddersyr behandling.

Betaling skjer til ansvarlig utøver Focus Medical, enten via kreditkort eller kontant.


* Individuell skreddersøm, hvor man tar i bruk wavefront teknologien for å ta høyde for induviduelle og personlige forskjeller fra person til person. Man «tuner» øyelaseren slik at den optimalt korrigerer tilpasset ditt øye. Dette er standard på Intra/Femtolasik inngrepene.

** Se eget infoark om LBV og RLE behandling. LBV er et alternativ til RLE for deg som er over 50 år og vil bli brillefri. Her benyttes banebrytende laserteknologi hvor man ikke får så omfattende inngrep som RLE metoden.

*** RLE inngrep basert på induviduelle tilpassninger og oppgitt pris over er fra pris. Priseksempel benytter kvalitets Alcon AcrySof® ReSTOR® - multifokale linser. Vi gjør oppmerksom på at kun ett øye kan behandles av gangen med 14 - 21 dagers mellomrom om man skal gjøre begge øynene.

Læs kommentarer